لایه های تصویری؟

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند
تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند

لایه
لایه
لایه
لایه
لایه
لایه
لایه
لایه