پیش فرض

اساسی

63000تومان/ ماهانه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی قالب
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام کنید
پلاس

78000تومان/ ماهانه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی قالب
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام کنید
پلاتین

54000تومان/ ماهانه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی قالب
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام کنید

رنگی

اساسی

47000تومان/ ماهانه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی قالب
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام کنید
پلاس

47000تومان/ ماهانه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی قالب
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام کنید
پلاتین

32000تومان/ ماهانه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی قالب
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام کنید

به همراه آیکون

اساسی

55000تومان/ ماهانه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی قالب
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام کنید
پلاس

38000تومان/ ماهانه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی قالب
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام کنید
پلاتین

35000تومان/ ماهانه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی قالب
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام کنید

استایل تیکت

اساسی

65000تومان

گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های بی‌معنی استفاده می‌کنند
لورم ایپسوم متن ساختگی است

استاندارد

24000تومان

گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های بی‌معنی استفاده می‌کنند
لورم ایپسوم متن ساختگی است

پس زمینه تیره پیش فرض

اساسی

72000تومان/ ماهانه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی قالب
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام کنید
پلاس

32000تومان/ ماهانه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی قالب
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام کنید
پلاتین

55000تومان/ ماهانه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی قالب
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام کنید

پس زمینه تیره تیکت

اساسی

64000تومان

گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های بی‌معنی استفاده می‌کنند
لورم ایپسوم متن ساختگی است.

استاندارد

370000تومان

گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های بی‌معنی استفاده می‌کنند
لورم ایپسوم متن ساختگی است

جدول زبرا

# آلفا بتا گاما دلتا اپسیلون
1 داده داده داده داده 75000 تومان
2 داده داده داده داده $ 3,542.00
3 داده داده داده داده 96000 تومان
4 داده داده داده داده 54000 تومان

جدول مقدماتی

# آلفا بتا گاما دلتا اپسیلون
1 داده داده داده داده 32000 تومان
2 داده داده داده داده 74000 تومان
3 داده داده داده داده 64000 تومان
4 داده داده داده داده 78000 تومان